top of page
Bakgrunn.jpg

Vi støtter unge mennesker i deres utvikling  

Windjammer

Livsmestringsprogrammet gir en ny start til unge fra 16-26 år som står utenfor skole og arbeidsliv. Alluvio er partner i programmet, som bygger rundt fire uker til sjøs med

seilskuta Christian Radich.

Skolestart

Starten på et skoleår er viktig for både elever og lærere. Her legges grunnlaget for klassemiljøet, hver enkelt elevs trygghet og tillit til læreren. Skolestartprogrammet gir enkle øvelser og prosesser til å skape trygghet, og økt bevissthet rundt den viktige voksenrollen.

Rekruttering

Ambulanseyrket krever en helt spesiell menneskekompetanse, i tillegg til det faglige. Dette rekrutteringsprogrammet er skreddersydd for å finne lærlinger med empati, gode samarbeidskompetanse og evne til å ta imot veiledning.

OM ALLUVIO

I Alluvio ønsker vi å bidra til utvikling av mennesker og samfunn gjennom å styrke enkeltmenneskers personlige utvikling og muligheter til å ta bevisste valg. Vi har et spesielt fokus på unge mennesker, og de som jobber med barn og unge. Stiftelsen er religiøst og politisk nøytral.

Clients

“Samarbeidet med Alluvio har vært avgjørende for utvikling av Windjammer. Samtidig som deres erfaringer, arbeidsmetoder og personlighet gir programmet faglig tyngde, troverdighet og innhold, bidrar de betydelig til å løfte ungdommenes selvtillit og evne til å være en del av en større sammenheng.”

Direktør i Stiftelsen Christian Radich

Vidar Pederstad

Contact
bottom of page